Salesplan

‘Mooi aanbod!’ ‘Deal!’ Op jouw verkoopafdeling vliegen de succeskreten je om de oren. Verkopen is pas echt genieten met de juiste routekaart. Een doordacht salesplan maakt het speelveld van jouw business inzichtelijk en plaatst de spelers in de juiste opstelling. Neem een voorsprong op je concurrent en ontwikkel met ons jouw unieke Salesplan.

Kampioen door kennis

Staat jouw organisatie in de top tien van jullie branche met allemaal gelukkige verkopers? Zo niet, dan vermoeden wij waar de schoen wringt. Bij alle analyses die we doen, staat met stip op nummer één: onvoldoende kennis van de markt. Hierdoor speelt de organisatie niet in op de actualiteiten. De zakenwereld is continu in beweging. Dan moet je weten waar je kracht ligt én de uitdagingen. Zodat je organisatie adequaat kan reageren.

Wij zeggen niet dat dit voor iedereen geldt. Dit is wat wij het meest tegenkomen in de praktijk. Veel bedrijven werken met vage getallen of op onderbuikgevoel. Wij weten: je wordt verkoopkampioen met de juiste kennis én door die slim in te zetten bij je salesplan. In het salesplan beschrijf je waar je als bedrijf of verkoper heen wilt. Daarom beginnen we met data verzamelen. Is dat niet aanwezig? Dan is het te koop. Daar helpen we je bij.

Waarom een salesplan

PBC Group schuift aan bij de commercieel eindverantwoordelijken, zoals de eigenaar, de commercieel directeur of de salesmanager. Aan de hand van ons zelf ontwikkelde format vullen wij het salesplan. Eén van de belangrijkste onderdelen is de SWOT-analyse. Hiermee ontdekken we je bedrijfsmatige krachten én zwaktes. Ook brengen we alle kansen en bedreigingen scherp in beeld. Met deze inzichten gaan we door naar je doelen.

Wat zijn je doelen? Hoe ga je die bereiken? Welke middelen heb je daarbij nodig?  De doelen zijn bijvoorbeeld een hogere omzet, meer klanten, meer omzet in een specifieke of nieuwe doelgroep of productgroep, aantal te voeren telefonische verkoopgesprekken, aantal af te leggen bezoeken, aantal uit te brengen offertes of het aantal gescoorde orders.

Hoe grondiger je te werk gaat, hoe meer potentie het salesplan heeft. Omdat de hele organisatie het resultaat beïnvloedt, belichten we alle afdelingen op hoofdlijnen. Maar we focussen ons op de markt, want dat ligt binnen de invloedssfeer van de accountmanager. Deze strategische tool geeft jouw verkoopteam richting. Het is de houvast waarmee je regelmatig analyseert of je nog op koers ligt of dat je ergens moet bijschakelen.

Voorbereiding en bestellen

De door ons zelf ontwikkelde formule voor het PBC Group Salesplan is al vijftien jaar een bewezen succes.  Hiermee ondersteunen we bedrijven in allerlei branches. Zowel theoretisch als praktisch is bij PBC Group enorm veel ervaring en expertise in huis. Wij leveren het format, ondersteunen en geven richting. De input komt altijd uit jouw organisatie zelf. PBC Group blijft graag ‘aan boord’ om de voortgang van de aanpak te volgen en periodiek te evalueren. We maken afspraken over de verantwoordelijkheid op gebied van KPI’s. Wanneer een of meerdere KPI’s niet gehaald worden, achterhalen we de oorzaak. Wil je direct aan de slag met het opstellen van een salesplan voor jouw organisatie? Doe dit dan samen met ons.

Goede ervaring met PBC Group. Er wordt meegedacht met de situatie, goede trainingen uitgevoerd en proactief besproken hoe de sales strategie uitgevoerd zou moeten worden.

Arjan | Doitselfie