Meereisdagen: het unieke concept van PBC Group!

Bij PBC Group begeleiden we onze verkopers intensief, wat o.a. inhoudt dat onze salestrainer Gil Smit met de medewerkers mee op pad gaat. Tijdens deze meereisdagen begeleidt en coacht hij hen on-the-job. Zo ook bij Kaya van Kessel (accountmanager bij Uptmz). Lees hieronder haar ervaringen!


Hoe ziet een gemiddelde meereisdag eruit?
Tijdens een meereisdag gaat Gil met mij mee naar een afspraak met een klant. Ik overleg van tevoren altijd met de klant of dit akkoord is. We bereiden dit samen voor, Gil woont het gesprek bij en naderhand evalueren we. De voorbereiding op een gesprek is verschillend. Zo heb ik eens van tevoren mijn presentatie gegeven maar het kan ook zijn dat we bespreken op welke manier ik deze klant ga benaderen. Uit de evaluatie komen verbeterpunten die ik mee kan nemen naar een volgend gesprek waardoor ik mijzelf continu blijf ontwikkelen. Deze punten worden ook doorgezet naar de opdrachtgever. De frequentie van de meereisdagen hangt af van de behoefte die er is. Ik heb mijn verkoopgesprek door de coaching van Gil nu zo geoptimaliseerd dat het minder vaak nodig is dat Gil mee gaat.

Hoe ervaar je deze meereisdagen?
De meereisdagen dragen enorm bij aan de ontwikkeling van mijn sales vaardigheden en ik ervaar de meereisdagen daarom als positief. De winst zit in twee dingen. Allereerst krijg ik door de evaluatie veel handvatten waar ik verder mee kan. Feedback die ik bijvoorbeeld heb gekregen is dat ik niet altijd direct een antwoord hoef te hebben of dat ik het gewoon mag zeggen wanneer ik vanaf de kant van de klant de interesse mis in het gesprek.

Maar daarnaast leer ik ook allerlei vaardigheden die Gil zelf toepast tijdens het gesprek, welke ik later zelf weer toepas. Dit kan om hele kleine dingen gaan. Een voorbeeld hiervan is het breken van het gesprek door een nieuw kopje koffie te vragen om zo beide partijen ruimte te geven om na te denken.

Hoe wordt er naast de meereisdagen nog meer aandacht aan jouw ontwikkeling besteed bij PBC Group?
Bij PBC Group hebben we de PBC Academy, waar we naast de meereisdagen ook de maandelijkse trainingen en de 1-op-1 gesprekken hebben. Daarnaast hebben we veel telefonisch en Whatsapp contact met Gil. In de trainingen wordt theorie en praktijk gecombineerd en sparren we over casussen die collega’s hebben. In de 1-op-1 gesprekken staan Gil en ik stil bij vragen zoals: Hoe ziet je week eruit? Hoe kan je dit effectiever indelen? Waar loop je vast en hoe ga je dit oplossen? Waarom kom niet aan koud bellen toe? etc. Hier vloeien vaak een aantal aandachts- of actiepunten uit voort. Een voorbeeld hiervan: voorheen blokte ik 3 uur op een dag voor koud bellen, maar Gil adviseerde mij om hier 1 dag in de week voor te blokken. We zijn inmiddels drie weken verder en ik heb ondervonden dat dit voor mij goed werkt. Daarom is het ook fijn dat deze gesprekken continu terug keren omdat de situaties, klanten en cases ook continu veranderen.

Wat is het voordeel voor jouw opdrachtgever om jou via PBC Group te laten opleiden?
Peter, de verantwoordelijke binnen Uptmz, is druk met de ontwikkeling van Umptz. Doordat Gil de aansturing en begeleiding van mijn collega en mij op zich neemt, kan Peter zich hierop volledig concentreren. Uiteraard heeft Peter wel inspraak in hoe wij getraind worden. Wanneer hij bijvoorbeeld wil dat wij getraind worden in koud bellen, gaat Gil hier met ons mee aan de slag.

Wat zijn nog meer voordelen aan het onderdeel zijn van PBC Group?
Ik vind het fijn dat er altijd iemand is waar ik bij terecht kan. Daarnaast heb je bij PBC Group allerlei collega’s om je heen met dezelfde functie waardoor je met elkaar kunt sparren of elkaar kunt helpen. Mijn beldag doe ik bijvoorbeeld bewust bij PBC Group op kantoor. Als er dan iemand naast mij zit te bellen en ik hoor dat diegene één afspraak meer heeft staan, raak ik juist gemotiveerd om ook meer afspraken te scoren.

Wil je jouw sales ook uitbesteden en jouw mensen laten opleiden tot echte sales toppers? Of zit je in de sales en wil je je graag ontwikkelen? Dan past het unieke concept van PBC Group helemaal bij jou! Neem contact op via 0318-237392 of via onze contactpagina!