De grootste clichés bij sales outsourcing

Bedrijven die hun sales performance willen opkrikken, hebben soms moeite om dit te doen met hun in-house sales team. Tegelijkertijd zijn ze huiverig om met sales outsourcing te beginnen. Er doen nogal wat clichés de ronde over de risico’s van sales uitbesteden. Vaak is de oorzaak hiervan dat ondernemers de neiging hebben sales outsourcing af te rekenen op basis van hoe ze zelf naar hun bedrijf kijken. Maar sales uitbesteden biedt als het goed is juist een meerwaarde doordat de focus wat verschuift en de eigen medewerkers ontlast worden. In dit artikel nemen de experts van PBC Group de bestaande clichés onder de loep.

1. Een sales outsourcing partner heeft geen verstand van onze business; hij kan dus onze sales mensen niet goed aansturen en coachen.

Niemand heeft beter verstand van de business dan de ondernemer zelf. Die is dus ook de aangewezen persoon om die kennis over te brengen. Maar het trainen, coachen en vanuit zijn eigen kracht laten handelen van een sales professional is een vak apart. De expertise en de tijd om dat goed te doen is doorgaans niet voorhanden binnen het bedrijf. Sales outsourcing aan PBC Group betekent dat de sales professional een kickstart krijgt door ondersteuning vanuit zowel de ondernemer als de externe partner.

2. Sales uitbesteden is erg duur, we kunnen beter een leidinggevende tijd laten vrijmaken.

Iemand binnen de eigen organisatie vrijmaken voor het opkrikken van de sales heeft financieel en organisatorisch een grote impact. Daarbij is het nog maar de vraag of diegene de gewenste capaciteiten heeft; leiding geven vraagt heel andere vaardigheden dan sales. Ook is het in de praktijk vaak erg lastig om een leidinggevende geheel vrij te maken, waardoor deze opeens heel verschillende ballen in de lucht moet houden. Hij zal geneigd zijn prioriteiten te stellen en die hoeven niet per sé bij sales te liggen. Door sales outsourcing haal je daarentegen expertise in huis die 100% gefocust is op begeleiding en het bereiken van de gestelde doelen.

3. Sales outsourcing is onnodig, we investeren in onze mensen door ze regelmatig naar een training te sturen.

De praktijk wijst uit dat cursisten 3/4 van de kennis die ze opdoen tijdens een training, binnen een week vergeten als ze deze niet direct toepassen in de praktijk. Bij sales uitbesteden aan PBC Group daarentegen, wordt de sales professional on the job gecoacht als vervolg op een van de trainingen die hij recent bij ons heeft gevolgd. Het resultaat is dat hij zich de materie eigen maakt en met succes kan toepassen in de dagelijkse praktijk van zijn werk voor jouw onderneming.

4. Wij zoeken geen standaard verkoper. Onze producten zijn te complex en bij de corporate organisatie zitten we met lange sales trajecten. Sales outsourcing is meer iets voor snelle verkoop of deur-tot-deur sales.

Bij goede sales outsourcing is het uitgangspunt niet het type sales, maar de sales professional. Elke professional, op welk niveau hij/zij ook opereert, kan nieuwe zaken leren en profiteren van goede begeleiding. Bij junioren focust onze coaching meer op verkooptechnieken, terwijl we voor de senior vooral als klankbord opereren voor het uitzetten van een strategische sales approach.

Meer weten wat sales outsourcing voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op