Blog

Anticyclisch investeren in ontwikkeling loont

Anticyclisch investeren in ontwikkeling loont 2560 1440 PBC Group

Anticyclisch investeren… het woord ‘crisis’ is oorspronkelijk afkomstig uit het Grieks en betekent zoiets als het moment van de waarheid. Voor veel ondernemers is het dat ook, letterlijk. De eerste bedrijfsmatige reflex als ergens het C-woord valt is bezuinigen. Een economische terugval is juist een uitstekend moment om te investeren in een slimme marketing techniek (Hyundai garandeert tijdens de coronacrisis een uitgestelde betalingstermijn van 6 maanden in het geval nieuwe eigenaren van een Hyundai hun baan verliezen) of in het eigen personeel: uiteindelijk in veel gevallen toch het grootste bedrijfskapitaal.

Signaal effect

Een werkgever die geld over heeft voor scholing en ontwikkeling van zijn personeel is niet alleen een goede en dus ook aantrekkelijke werkgever. Effectief opgeleid personeel zorgt voor een verhoogde motivatie en een grotere loyaliteit. Juist omdat er tijdens een crisis hogere eisen worden gesteld aan de effectiviteit van werknemers is het van belang om vaardigheden te blijven ontwikkelen. Niet onbelangrijk: juist na de crisis is er vraag naar goed opgeleide vakmensen. Helaas ligt de nadruk bij veel bedrijven bij tegenwind niet op ontwikkeling maar op een kortetermijnstrategie. Scholing is gericht op wat er over een jaar, twee jaar actueel wordt. Van investeren gaat ook een signaal effect uit. Een bedrijf etaleert dat het financieel gezond is. Ondernemingen die bijvoorbeeld blijven adverteren tijdens een economische terugval laten zien dat zij een langetermijnstrategie volgen. Anticyclisch investeren dus. 

Kort termijn

Uit een onderzoek van Prof. dr. Jansen blijkt dat in de eerste jaren van deze eeuw het ‘kortetermijndenken’ de beurs overheerste en daarmee ook de directiekamers van beursgenoteerde bedrijven. In die periode heeft driekwart van de bedrijven als reactie op de beursdalingen vooral gesneden in personeelskosten. Een schamel kwart investeerde juist. Saneren bleek een kortetermijneffect te hebben, de effecten van investeren hielden langer aan. 

Macro economie

Na de recessie van 2008 werd er in Nederland bezuinigd. Het herstel van de bouwsector duurde lang met als gevolg het huidige tekort aan woningen. De bestedingen van Nederlandse huishoudens gingen ook omlaag, meer dan in de ons omringende landen. Bij ons hield de crisis dan ook langer aan. Onze oosterburen investeerden juist tijdens de kredietcrisis fors in innovatie en kwam als Europees koploper uit de crisis.   

Zorg om mensen

Dat juist familiebedrijven het goed doen tijdens een economische crisis blijkt uit een interessante publicatie van universiteit Nyenrode. Juist die bedrijven hoeven zich niet mager te saneren om aandeelhouders tevreden te stellen. “Veeleer komt naar voren dat familiebedrijven gericht zijn op continuïteit en betrouwbaarheid naar alle betrokkenen, waaronder dus ook het personeel.”  Uit die studie blijkt dat bijna de helft van de directieleden van familiebedrijven in naargeestige tijden de continuïteit van arbeidsplaatsen als prioriteit ziet. Slechts een kwart van de directeuren van deze bedrijven geeft aan dat vernieuwingen en investeringen geen prioriteit hebben.   

Investeren in personeel

Snijden in het personeelsbestand bij economische tegenwind of niets doen zijn dus slechte opties. Sneller innoveren en leren dan de concurrentie biedt juist een concurrentievoordeel. Anticyclisch investeren: het bedrijfsmatig blijven ontwikkelen van kennis geeft juist in mindere tijden een langetermijneffect. Investeren in de verkoopafdeling is zo bezien een verstandige keuze.

Meereisdagen: het unieke concept van PBC Group!

Meereisdagen: het unieke concept van PBC Group! 2560 1707 PBC Group

Meereisdagen: het unieke concept van PBC Group!

Bij PBC Group begeleiden we onze verkopers intensief, wat o.a. inhoudt dat onze salestrainer Gil Smit met de medewerkers mee op pad gaat. Tijdens deze meereisdagen begeleidt en coacht hij hen on-the-job. Zo ook bij Kaya van Kessel (accountmanager bij Uptmz). Lees hieronder haar ervaringen!


Hoe ziet een gemiddelde meereisdag eruit?
Tijdens een meereisdag gaat Gil met mij mee naar een afspraak met een klant. Ik overleg van tevoren altijd met de klant of dit akkoord is. We bereiden dit samen voor, Gil woont het gesprek bij en naderhand evalueren we. De voorbereiding op een gesprek is verschillend. Zo heb ik eens van tevoren mijn presentatie gegeven maar het kan ook zijn dat we bespreken op welke manier ik deze klant ga benaderen. Uit de evaluatie komen verbeterpunten die ik mee kan nemen naar een volgend gesprek waardoor ik mijzelf continu blijf ontwikkelen. Deze punten worden ook doorgezet naar de opdrachtgever. De frequentie van de meereisdagen hangt af van de behoefte die er is. Ik heb mijn verkoopgesprek door de coaching van Gil nu zo geoptimaliseerd dat het minder vaak nodig is dat Gil mee gaat.

Hoe ervaar je deze meereisdagen?
De meereisdagen dragen enorm bij aan de ontwikkeling van mijn sales vaardigheden en ik ervaar de meereisdagen daarom als positief. De winst zit in twee dingen. Allereerst krijg ik door de evaluatie veel handvatten waar ik verder mee kan. Feedback die ik bijvoorbeeld heb gekregen is dat ik niet altijd direct een antwoord hoef te hebben of dat ik het gewoon mag zeggen wanneer ik vanaf de kant van de klant de interesse mis in het gesprek.

Maar daarnaast leer ik ook allerlei vaardigheden die Gil zelf toepast tijdens het gesprek, welke ik later zelf weer toepas. Dit kan om hele kleine dingen gaan. Een voorbeeld hiervan is het breken van het gesprek door een nieuw kopje koffie te vragen om zo beide partijen ruimte te geven om na te denken.

Hoe wordt er naast de meereisdagen nog meer aandacht aan jouw ontwikkeling besteed bij PBC Group?
Bij PBC Group hebben we de PBC Academy, waar we naast de meereisdagen ook de maandelijkse trainingen en de 1-op-1 gesprekken hebben. Daarnaast hebben we veel telefonisch en Whatsapp contact met Gil. In de trainingen wordt theorie en praktijk gecombineerd en sparren we over casussen die collega’s hebben. In de 1-op-1 gesprekken staan Gil en ik stil bij vragen zoals: Hoe ziet je week eruit? Hoe kan je dit effectiever indelen? Waar loop je vast en hoe ga je dit oplossen? Waarom kom niet aan koud bellen toe? etc. Hier vloeien vaak een aantal aandachts- of actiepunten uit voort. Een voorbeeld hiervan: voorheen blokte ik 3 uur op een dag voor koud bellen, maar Gil adviseerde mij om hier 1 dag in de week voor te blokken. We zijn inmiddels drie weken verder en ik heb ondervonden dat dit voor mij goed werkt. Daarom is het ook fijn dat deze gesprekken continu terug keren omdat de situaties, klanten en cases ook continu veranderen.

Wat is het voordeel voor jouw opdrachtgever om jou via PBC Group te laten opleiden?
Peter, de verantwoordelijke binnen Uptmz, is druk met de ontwikkeling van Umptz. Doordat Gil de aansturing en begeleiding van mijn collega en mij op zich neemt, kan Peter zich hierop volledig concentreren. Uiteraard heeft Peter wel inspraak in hoe wij getraind worden. Wanneer hij bijvoorbeeld wil dat wij getraind worden in koud bellen, gaat Gil hier met ons mee aan de slag.

Wat zijn nog meer voordelen aan het onderdeel zijn van PBC Group?
Ik vind het fijn dat er altijd iemand is waar ik bij terecht kan. Daarnaast heb je bij PBC Group allerlei collega’s om je heen met dezelfde functie waardoor je met elkaar kunt sparren of elkaar kunt helpen. Mijn beldag doe ik bijvoorbeeld bewust bij PBC Group op kantoor. Als er dan iemand naast mij zit te bellen en ik hoor dat diegene één afspraak meer heeft staan, raak ik juist gemotiveerd om ook meer afspraken te scoren.

Wil je jouw sales ook uitbesteden en jouw mensen laten opleiden tot echte sales toppers? Of zit je in de sales en wil je je graag ontwikkelen? Dan past het unieke concept van PBC Group helemaal bij jou! Neem contact op via 0318-237392 of via onze contactpagina!

Wanneer uw sales team uitbreiden

Wanneer uw sales team uitbreiden 1904 1200 PBC Group

Uitbreiden van uw sales team doet u niet zomaar. Goede sales mensen zijn niet gemakkelijk te vinden en ook niet goedkoop. Rekrutering kost tijd en geld. Bovendien wilt u niet met een nieuwe sales professional komen te zitten die te weinig te doen heeft. Toch kan er een moment komen dat uitbreiding van uw sales team gewenst is. We gaan in dit artikel dieper in op de signalen die erop wijzen dat het tijd is om vers bloed toe te voegen aan uw sales team.

Uw sales personeel heeft een te volle pipeline

Niets is zo ergerlijk en schadelijk als leads die niet meer worden opgevolgd. Een geïnteresseerde (potentiële) klant die niet wordt teruggebeld, ziet u nooit meer terug. Sales personeel zal niet gauw toegeven dat ze het te druk hebben, maar als ze hun leads niet meer op tijd opvolgen, moet er een alarm bij u afgaan. Het risico dat u klanten misloopt is te groot. En op langere termijn kan de reputatie van uw bedrijf schade oplopen. Tijdig uw sales team uitbreiden (bedenk dat dit niet van de ene op de andere dag is geregeld) betekent dat u gemiste omzet voorkomt.

U wilt een nieuwe markt aanboren

Ondernemen is kansen zien en deze vervolgens grijpen. Voor uw sales mensen ligt dat wat anders: ze zijn doorgaans ingesteld op het verkopen van bestaande producten in een bestaande markt, het aanboren en opvolgen van leads en het converteren van leads in verkopen. Maar wat als de markt niet meer groeit, de omzet stagneert en u op zoek wilt naar nieuwe mogelijkheden?

Met het beproefde PBC concept kunt u nieuwe markten identificeren, bepalen waar en met welke producten of diensten u de grootste waarde kunt toevoegen, en de juiste contactpersonen in kaart brengen. Met een slimme (online) marketing campagne kunt u potentiële klanten bereiken en interesseren. Vervolgens kunt u uw sales team uitbreiden met goed getrainde en gefocuste verkopers, zodat uw bestaande mensen niet extra belast worden.

De agenda van uw sales medewerkers loopt vol

Een goed gevulde agenda is mooi. Toch zijn vollopende agenda’s een teken dat u aan uitbreiding van uw sales team moet gaan denken. U wilt immers voorkomen dat  kansen gemist worden. Maar zoals eerder gezegd, goede sales mensen vind je niet één, twee, drie. Een goede oplossing voor de korte termijn is dan om uw sales uit te besteden. Bijvoorbeeld met sales professionals van PBC Group.

Daarmee kunt u zeer snel profijt hebben van de kennis en kwaliteit van onze top verkopers. Die direct gaan bijdragen aan een hogere omzet en uw gehele sales proces een nieuwe impuls geven. Op de langere termijn kunt u vervolgens bekijken of u deze sales professionals in vaste dienst wilt nemen. Maar permanent (een deel van) uw sales uitbesteden kan ook voordelig zijn en betekent dat uw bedrijf permanent toegang heeft tot de nieuwste inzichten op sales gebied.

Salesplan opzetten

Salesplan opzetten 1800 1200 PBC Group

Succesvol verkopen vandaag de dag vergt meer dan een goed product en een goed verkoopteam. Het geheim van langdurig succes zit hem in een planmatige aanpak. Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ruim twee derde van alle B2B bedrijven de eigen sales funnel niet in kaart heeft (MarketingSherpa).

In een eerder artikel legden we uit dat alles begint bij een gedegen sales strategie.

Heeft u deze eenmaal uitgewerkt voor uw bedrijf, dan is de logische volgende stap om op basis daarvan een sales plan op te zetten. Met andere woorden: u heeft de lange-termijndoelen en verkoopstrategie bepaald; nu is het zaak om deze te vertalen naar een tactische en operationele aanpak.

Het salesplan geeft gedetailleerde informatie over wat u gaat verkopen, aan wie u gaat verkopen, hoe u dat gaat doen en wie u daarbij inzet. Het is niet alleen een essentieel document voor uw sales personeel, het biedt ook een kader voor andere afdelingen zoals marketing en inkoop. Door hen goed te informeren en te betrekken bij uw sales plan, zorgt u ervoor dat de doelstellingen breed gedragen worden binnen het bedrijf.

Valkuilen bij het opzetten van een sales plan

Ga zorgvuldig tewerk bij het opstellen van uw sales plan. Te snel focussen op targets bijvoorbeeld, kan ertoe leiden dat er geen gedegen analyse wordt gemaakt. Daarmee zijn de uitgangspunten van uw salesplan bij voorbaat twijfelachtig. Andere valkuilen:

  • Onrealistische doelstellingen. Ambities zijn mooi, maar de sales targets moeten wel haalbaar zijn, anders blijft succes uit.
  • Niet naar uw klanten luisteren. Een goede sales forecast is gebaseerd op gegevens uit de markt.
  • Onzekerheid over producten. Neem geen producten/diensten in uw salesplan op als u niet zeker bent dat u deze kunt leveren.
  • Wollige taal. Beschrijf kort en bondig wat u gaat doen, maak het sales plan liefst niet langer dan 10 pagina’s.

Zo zet u een goed sales plan op

Een goed houvast voor het opzetten van uw sales plan is om het SMART te maken: specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Op die manier hebben uw sales mensen een houvast. Ook is het concreet voor andere relevante afdelingen. Het biedt een raamwerk om vanuit te werken en biedt tegelijk ruimte voor nieuwe inzichten. Het kan nuttig zijn om het sales plan op te zetten rond een thema (op jaar- of kwartaalbasis) voor een nog betere focus.

Specifiek betekent ook dat u glasheldere verkoopdoelstellingen opneemt. Kwantitatieve doelstellingen zijn bijvoorbeeld omzet(groei), marktaandeel, margegroei, aantal klantbezoeken, nieuwe klanten, nieuwe orders, enz. En kwalitatieve doelstellingen zijn o.a. klanttevredenheid, naamsbekendheid en grotere leverbetrouwbaarheid.

Daarnaast bevat het sales plan een beschrijving van het sales budget en de sales kosten, zoals salarissen & commissies, trainingen, sales tools, reiskosten enz.

Een sales plan is een levend document

Voorkom dat uw sales plan na het opstellen in de kast verdwijnt. Bouw regelmatige evaluatiemomenten in. Bijvoorbeeld door een maandelijkse bespreking met het gehele verkoopteam. Zorg dat u waar nodig de doelen bijstelt en daarover communiceert met andere afdelingen.

PBC Group in één minuut

PBC Group in één minuut 1920 847 PBC Group

Het inrichten van een goed werkend salesteam

Het inrichten van een goed werkend salesteam 1258 786 PBC Group

Een goed geolied salesteam is goud waard. Als ondernemer doe je er goed aan om voldoende tijd en middelen te investeren in de inrichting van een salesteam. Die inspanning betaalt zich uiteindelijk uit in meer klanten en meer omzet. Maar wat komt er allemaal kijken bij een salesteam inrichten? De experts van PBC Group geven je een kijkje in de keuken.

Salesteam inrichten: de basis

Geen team functioneert zonder een duidelijk doel, dus begin met een helder geformuleerde aanpak en laat je salesteam precies weten wat je van ze verwacht. Een stevig fundament zorgt voor rust in het team en een gemeenschappelijk kader van waaruit de teamleden hun werk doen. Investeer voldoende budget in het salesteam qua training, middelen en begeleiding, dat betaalt zich later dubbel en dwars terug in de resultaten. Stel heldere maar vooral ook realistische targets die bovendien meetbaar zijn. Dit voorkomt discussies en maakt het makkelijk om resultaten te analyseren.

Inrichting salesteam: duidelijke targets

Sales mensen willen graag vrijheid van handelen, maar ook duidelijkheid over wat hun targets zijn. Stel voor het team dus glasheldere omschrijvingen op van targets en gebieden, of dat nu geografisch, qua omvang of vertical is. Maak de targets vervolgens individueel; dit voegt een competitie element toe aan het werk en kan bovendien de basis zijn voor een variabele beloning of bonussen. Zorg voor transparantie in de behaalde resultaten, om het even of die goed of onvoldoende zijn. Dit zorgt voor meer inzicht en begrip over waar bijgestuurd moet worden.

Inrichten van een salesteam: managen op feiten

Zowel de manager als de sales professionals hebben feiten nodig om optimaal te kunnen functioneren. Met een CRM pakket kunnen alle feiten worden vastgelegd en activiteiten worden gemonitord. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er goede afspraken zijn over rapportages en dat die punctueel worden uitgevoerd. Daarmee kun je als manager sturen op feiten in plaats van op onderbuikgevoel. Overigens is het zaak om vast te houden aan een eenmaal uitgezette lijn en niet te snel bij te stellen als het niet perfect draait. Het salesteam moet erop kunnen vertrouwen dat ze hun werk kunnen doen zonder voortdurend gecorrigeerd te worden.

Goed ingericht salesteam: de smeerolie

Besteed voldoende aandacht aan de ‘softe’ zaken voor je salesteam. Zoals een goed ingerichte werkplek met voldoende privacy om te kunnen bellen zonder te storen of gestoord te worden. Geef nieuwe mensen een goede inwerkperiode zodat ze tijd hebben om zich de noodzakelijke product & branche kennis eigen te maken en hun plaats te vinden in het team. En vergeet vooral niet: je mensen kunnen alleen succesvol zijn in sales als ze lekker in hun vel zitten. Teamspirit en plezier door leuke uitjes, vrijdagmiddagborrels en andere incentives zorgen voor optimale motivatie en meer verkoop.

Alternatief: salesteam inhuren

Lijken al deze zaken je een brug te ver voor jouw onderneming? Dan kun je overwegen om een compleet salesteam in te huren bij PBC Group. Wij hebben de ervaring en de know how om een goed werkend salesteam in te richten dat helemaal is afgestemd op jouw producten en branche, en dat snel kan zorgen voor aantoonbare resultaten.

De 6 geheimen van sales succes

De 6 geheimen van sales succes 1920 847 PBC Group

Verkoopsucces lijkt voor buitenstaanders een beetje op zwarte magie: sommige bedrijven of verkopers hebben het, andere niet. “Aangeboren gave”, “instinct” zijn termen die je vaak hoort als het gaat om succesvolle verkopers. Hoewel het niet te ontkennen is dat sommige sales mensen een natuurlijke aanleg hebben, is succesvol verkopen lang niet zo ongrijpbaar als het lijkt. In dit artikel gaan wij dieper in op de
6 “geheimen” van succesvol verkopen.

1. Weet wie je klant is

Bedrijven maken nog wel eens de fout dat ze te veel focussen op hun “geweldige” product en de (potentiële) klant verwaarlozen. Verkoopsucces staat of valt met het bestuderen van je klanten: wie zijn ze, waar zitten ze, wat is hun (koop)gedrag, met welke problemen en uitdagingen hebben ze te maken. Het goed in kaart brengen van je klanten is noodzakelijk om te weten welke producten aansluiten bij hun behoeften en hoe je ze kan bewegen tot een aankoop.

2. Ken de ontwikkelingen in de branche

Heb je met zakelijke klanten te maken, dan is het goed om te weten welke ontwikkelingen er spelen in de branche. Dat kunnen bedrijfsmatige zaken zijn, maar bijvoorbeeld ook politieke of economische kwesties die de bedrijfsvoering van je klanten kunnen beïnvloeden en dus jouw kans op verkoopsucces. Niet alleen laat je hiermee zien dat je kennis van de klant zijn zaken hebt, maar het biedt ook aanknopingspunten voor het aanreiken van oplossingen voor problemen waarmee de klant zit.

3. Zit naast de klant in plaats van tegenover hem

Klanten kunnen snel defensief worden wanneer je probeert een sale er door te duwen. Dit kun je voorkomen door je als sparringpartner en autoriteit op te stellen. Je zit dan naast je klant en praat over problemen (uitdagingen) en oplossingen in plaats van enkel over de producten die je wilt slijten.

4. Kijk naar de achterliggende vraag

Een goede verkoper kijkt verder dan zijn neus (of die van de klant) lang is. Waar komt de vraag of behoefte vandaan? Vraag door en probeer uit te vinden of er een achterliggend probleem is dat breder is en om een andere oplossing vraagt. In samenspraak met je klant kom je dan mogelijk tot een heel ander voorstel. Je klant waardeert dit, het levert je verkoopsucces op en je concurrentie heeft het nakijken.

5. Wees oprecht in je klantrelaties

Je klant zal snel doorhebben of je interesse wel of niet oprecht is. Oprechtheid in je wil om de klant beter te leren kennen, zowel in zijn werk als persoonlijk, is een absolute voorwaarde voor verkoopsucces. Een goede verkoper is iemand die graag met mensen in contact komt en wil weten wie ze zijn en wat ze beweegt. Het schept vertrouwen en zorgt er voor dat de klant jou op zijn netvlies heeft wanneer hij met een probleem zit.

6. Ga voor de lange termijn

Maak niet de fout om snel een verkoopsuccesje te willen behalen en de lange termijn relatie te verwaarlozen. Het is beter om tijd te investeren in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat de klant graag met zijn problemen bij jou terugkomt en niet het gevoel heeft dat je alleen maar wilt verkopen.

Waarom een salesproces?

Waarom een salesproces? 1920 738 PBC Group

Salesmensen zijn vaak echte doeners, die het liefst spontaan te werk gaan en zich vrij willen voelen om dat te doen wat het beste resultaat levert. Dit is echter niet altijd in het belang van een bedrijf. Als bedrijf wilt u langdurig goede resultaten behalen. Dit kan alleen als u salesdoelen formuleert en een goed inzicht heeft in wat goed werkt en wat niet, zodat u aan de hand daarvan kunt bijsturen. Een helder sales proces dus.

Salesproces als raamwerk

Het salesproces is een dynamisch raamwerk dat het management de mogelijkheid biedt om (bij) te sturen. En het biedt salesmensen een houvast om te weten wanneer ze welke salesstrategie moeten toepassen; met andere woorden, hoe ze de koper optimaal kunnen begeleiden in elke fase van het salesproces. Ondanks dat de omstandigheden aan verandering onderhevig zijn is het salesproces niet dynamisch. Het is een vast proces wat altijd toe te passen is.

Het salesproces is gebaseerd op de sales filosofie of uitgangspunten, de te behalen doelen en een duidelijk profiel van de (ideale) klanten. Dit vormt vervolgens de basis om te formuleren hoe uw salesmensen de verkoop moeten realiseren. Wanneer dit wordt gegoten in bijvoorbeeld een gestructureerd stappenplan, in de vorm van een heldere visuele presentatie, dan maakt dit voor de verkopers duidelijk wanneer ze wat moeten doen.

Het salesproces in stappen

Veel beproefde modellen voor het salesproces gaan uit van de volgende stappen: marktonderzoek, acquireren, inventariseren, demonstreren/presenteren, offreren, onderhandelen, closen, aftersales. Dit wordt ook wel de roadmap genoemd die verkopers helpt om de juiste tactiek op het juiste moment toe te passen. Een belangrijke reden om zo’n gestructureerde aanpak toe te passen, is dat het zorgt voor een betere klantervaring. Waarom? Omdat de verkoper te allen tijde weet in welk fase de koper is, zijn aanpak daarop kan baseren en het gehele proces ontspannen en soepel kan doorlopen.

Salesproces is niet alleen een dropdown in het CRM systeem

Bedrijven maken nog wel eens de fout een mooi salesproces te ontwerpen en dit alleen maar netjes vast te leggen in het CRM systeem, zodat de verkopers automatisch zien wat ze wanneer moeten doen en er achteraf (bij)gestuurd kan worden. Nuttig, maar niet bepaald proactief. De werkelijke functie van het (gevisualiseerde) salesproces is de basis voor de communicatie met de sales professionals. Een raamwerk waaraan telkens gerefereerd kan worden, waaraan resultaten getoetst kunnen worden en dat bijgesteld wordt op basis van ieders praktijkervaringen. Zo komt het tot leven en zorgt het voor meer voorspelbare resultaten. Het CRM systeem moet daarin een ondersteunende rol vervullen, zowel voor de verkopers als het management.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van uw salesproces, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Het nauwgezet in kaart brengen van alle facetten van het salesproces is namelijk een belangrijk onderdeel van onze aanpak, die zich ruimschoots bewezen heeft in de praktijk.

Salesoutsourcing om verloop van salespersoneel op te vangen

Salesoutsourcing om verloop van salespersoneel op te vangen 1601 1200 PBC Group

Eén van de grootste uitdagingen waarvoor salesafdelingen zich gesteld zien, is het grote verloop van salespersoneel. Veel salesmedewerkers vertrekken binnen 6 maanden nadat ze zijn aangesteld. Dat jaagt de onderneming op kosten, zonder dat daar een redelijk rendement tegenover staat. Met de juiste salesoutsourcing heeft u sneller plezier van uw saleskrachten en blijven deze langer beschikbaar voor uw bedrijf.

Groot verloop salespersoneel

Uw inspanningen beginnen al met het aannemen en opleiden van salespersoneel. Welke verkoper heeft u precies nodig en zal die zijn draai vinden in uw bedrijf?
Huis-aan-huis verkopen vraagt bijvoorbeeld een heel andere instelling dan consultative selling. Zonder intensieve begeleiding komen salesmensen zelden goed uit de verf, maar zelfs als u ze een half jaar lang opleidt, kan het zomaar gebeuren dat ze toch opstappen. Zo kan het vroegtijdig afhaken van salespersoneel u flink op kosten jagen.

Salesoutsourcing als betaalbare oplossing

Veel ondernemers denken bij salesoutsourcing aan DUUR, maar dat hoeft niet zo te zijn. De gemiddelde kosten van een Werving & Selectie bureau zijn 20% van het jaarsalaris + vakantiegeld van salespersoneel. Dat houdt in dat het in veel gevallen een goedkopere optie is dan wanneer u zelf het gehele proces van planning, rekruteren en selectie doet.

Gaat u voor uw salesoutsourcing met PBC Group in zee, dan nemen we het complete recruitmentproces voor onze rekening. Uw kosten beginnen pas als de salesmedewerker ook daadwerkelijk start met werken. Het eerste half jaar wordt de medewerker bovendien intensief getraind en begeleid. Mocht deze om één of andere reden toch opstappen in deze periode, dan starten wij het wervingsproces opnieuw, waarbij alle kosten en tijd voor onze rekening komen.

Overige voordelen salesoutsourcing

Met PBC Group bent u verzekerd van een zeer grondige aanpak. Zo nemen wij uw salesplan nauwkeurig onder de loep om te kijken of dit klopt en of alle tools duidelijk zijn. Op basis daarvan kunnen we een goed profiel van de gewenste salesprofessional opstellen.

Veel ondernemers ontbreekt het aan tijd om nieuwe mensen goed te begeleiden. Ons intensieve inwerktraject biedt een goede garantie dat nieuw geworven salespersoneel niet vroegtijdig opstapt. Met onze intensieve training en begeleiding, bieden wij de medewerker de best mogelijke kans om te slagen. Dit is onze core business, niet alleen u maar ook wij zijn er dus bij gebaat dat dit succesvol verloopt.

Het beproefde salesoutsourcing model van PBC Group betekent dat we investeren in mensen. Een combinatie van hard werken, leren, maar ook veel incentives en sportieve uitjes zorgt ervoor dat salesprofessionals zich bij u én bij ons thuis voelen. Daarmee zijn en blijven ze optimaal gemotiveerd om voor u de beste resultaten te behalen.

Zaalvoetbalteam PBC Group start seizoen met klinkende overwinning

Zaalvoetbalteam PBC Group start seizoen met klinkende overwinning 1600 1200 PBC Group

Met ingang van dit jaar speelt een team van ervaren zaalvoetballers onder de vlag van PBC Group competitie in Papendrecht. Het team ontstond jaren geleden toen Groenweg Diensten en WerkTalent voor hun plezier gingen zaalvoetballen. Dit beviel zo goed dat besloten werd een zaalvoetbalteam in te schrijven voor de competitie in Sliedrecht.

Inmiddels speelt het team al een paar jaar samen en is het goed op elkaar ingespeeld. Dit jaar is de overstap naar Papendrecht gemaakt vanwege de bereikbaarheid en een beter opgezette competitie. In hun nieuwe, door PBC Group gesponsorde, tenue hebben de zaalvoetballers een vliegende start gemaakt. De eerste wedstrijd is gewonnen met 6-2. Op naar het kampioenschap!