Blog

Waarom een salesproces?

Waarom een salesproces? 1920 738 PBC Group

Salesmensen zijn vaak echte doeners, die het liefst spontaan te werk gaan en zich vrij willen voelen om dat te doen wat het beste resultaat levert. Dit is echter niet altijd in het belang van een bedrijf. Als bedrijf wilt u langdurig goede resultaten behalen. Dit kan alleen als u salesdoelen formuleert en een goed inzicht heeft in wat goed werkt en wat niet, zodat u aan de hand daarvan kunt bijsturen. Een helder sales proces dus.

Salesproces als raamwerk

Het salesproces is een dynamisch raamwerk dat het management de mogelijkheid biedt om (bij) te sturen. En het biedt salesmensen een houvast om te weten wanneer ze welke salesstrategie moeten toepassen; met andere woorden, hoe ze de koper optimaal kunnen begeleiden in elke fase van het salesproces. Ondanks dat de omstandigheden aan verandering onderhevig zijn is het salesproces niet dynamisch. Het is een vast proces wat altijd toe te passen is.

Het salesproces is gebaseerd op de sales filosofie of uitgangspunten, de te behalen doelen en een duidelijk profiel van de (ideale) klanten. Dit vormt vervolgens de basis om te formuleren hoe uw salesmensen de verkoop moeten realiseren. Wanneer dit wordt gegoten in bijvoorbeeld een gestructureerd stappenplan, in de vorm van een heldere visuele presentatie, dan maakt dit voor de verkopers duidelijk wanneer ze wat moeten doen.

Het salesproces in stappen

Veel beproefde modellen voor het salesproces gaan uit van de volgende stappen: marktonderzoek, acquireren, inventariseren, demonstreren/presenteren, offreren, onderhandelen, closen, aftersales. Dit wordt ook wel de roadmap genoemd die verkopers helpt om de juiste tactiek op het juiste moment toe te passen. Een belangrijke reden om zo’n gestructureerde aanpak toe te passen, is dat het zorgt voor een betere klantervaring. Waarom? Omdat de verkoper te allen tijde weet in welk fase de koper is, zijn aanpak daarop kan baseren en het gehele proces ontspannen en soepel kan doorlopen.

Salesproces is niet alleen een dropdown in het CRM systeem

Bedrijven maken nog wel eens de fout een mooi salesproces te ontwerpen en dit alleen maar netjes vast te leggen in het CRM systeem, zodat de verkopers automatisch zien wat ze wanneer moeten doen en er achteraf (bij)gestuurd kan worden. Nuttig, maar niet bepaald proactief. De werkelijke functie van het (gevisualiseerde) salesproces is de basis voor de communicatie met de sales professionals. Een raamwerk waaraan telkens gerefereerd kan worden, waaraan resultaten getoetst kunnen worden en dat bijgesteld wordt op basis van ieders praktijkervaringen. Zo komt het tot leven en zorgt het voor meer voorspelbare resultaten. Het CRM systeem moet daarin een ondersteunende rol vervullen, zowel voor de verkopers als het management.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van uw salesproces, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Het nauwgezet in kaart brengen van alle facetten van het salesproces is namelijk een belangrijk onderdeel van onze aanpak, die zich ruimschoots bewezen heeft in de praktijk.

Salesoutsourcing om verloop van salespersoneel op te vangen

Salesoutsourcing om verloop van salespersoneel op te vangen 1601 1200 PBC Group

Eén van de grootste uitdagingen waarvoor salesafdelingen zich gesteld zien, is het grote verloop van salespersoneel. Veel salesmedewerkers vertrekken binnen 6 maanden nadat ze zijn aangesteld. Dat jaagt de onderneming op kosten, zonder dat daar een redelijk rendement tegenover staat. Met de juiste salesoutsourcing heeft u sneller plezier van uw saleskrachten en blijven deze langer beschikbaar voor uw bedrijf.

Groot verloop salespersoneel

Uw inspanningen beginnen al met het aannemen en opleiden van salespersoneel. Welke verkoper heeft u precies nodig en zal die zijn draai vinden in uw bedrijf?
Huis-aan-huis verkopen vraagt bijvoorbeeld een heel andere instelling dan consultative selling. Zonder intensieve begeleiding komen salesmensen zelden goed uit de verf, maar zelfs als u ze een half jaar lang opleidt, kan het zomaar gebeuren dat ze toch opstappen. Zo kan het vroegtijdig afhaken van salespersoneel u flink op kosten jagen.

Salesoutsourcing als betaalbare oplossing

Veel ondernemers denken bij salesoutsourcing aan DUUR, maar dat hoeft niet zo te zijn. De gemiddelde kosten van een Werving & Selectie bureau zijn 20% van het jaarsalaris + vakantiegeld van salespersoneel. Dat houdt in dat het in veel gevallen een goedkopere optie is dan wanneer u zelf het gehele proces van planning, rekruteren en selectie doet.

Gaat u voor uw salesoutsourcing met PBC Group in zee, dan nemen we het complete recruitmentproces voor onze rekening. Uw kosten beginnen pas als de salesmedewerker ook daadwerkelijk start met werken. Het eerste half jaar wordt de medewerker bovendien intensief getraind en begeleid. Mocht deze om één of andere reden toch opstappen in deze periode, dan starten wij het wervingsproces opnieuw, waarbij alle kosten en tijd voor onze rekening komen.

Overige voordelen salesoutsourcing

Met PBC Group bent u verzekerd van een zeer grondige aanpak. Zo nemen wij uw salesplan nauwkeurig onder de loep om te kijken of dit klopt en of alle tools duidelijk zijn. Op basis daarvan kunnen we een goed profiel van de gewenste salesprofessional opstellen.

Veel ondernemers ontbreekt het aan tijd om nieuwe mensen goed te begeleiden. Ons intensieve inwerktraject biedt een goede garantie dat nieuw geworven salespersoneel niet vroegtijdig opstapt. Met onze intensieve training en begeleiding, bieden wij de medewerker de best mogelijke kans om te slagen. Dit is onze core business, niet alleen u maar ook wij zijn er dus bij gebaat dat dit succesvol verloopt.

Het beproefde salesoutsourcing model van PBC Group betekent dat we investeren in mensen. Een combinatie van hard werken, leren, maar ook veel incentives en sportieve uitjes zorgt ervoor dat salesprofessionals zich bij u én bij ons thuis voelen. Daarmee zijn en blijven ze optimaal gemotiveerd om voor u de beste resultaten te behalen.

Zaalvoetbalteam PBC Group start seizoen met klinkende overwinning

Zaalvoetbalteam PBC Group start seizoen met klinkende overwinning 1600 1200 PBC Group

Met ingang van dit jaar speelt een team van ervaren zaalvoetballers onder de vlag van PBC Group competitie in Papendrecht. Het team ontstond jaren geleden toen Groenweg Diensten en WerkTalent voor hun plezier gingen zaalvoetballen. Dit beviel zo goed dat besloten werd een zaalvoetbalteam in te schrijven voor de competitie in Sliedrecht.

Inmiddels speelt het team al een paar jaar samen en is het goed op elkaar ingespeeld. Dit jaar is de overstap naar Papendrecht gemaakt vanwege de bereikbaarheid en een beter opgezette competitie. In hun nieuwe, door PBC Group gesponsorde, tenue hebben de zaalvoetballers een vliegende start gemaakt. De eerste wedstrijd is gewonnen met 6-2. Op naar het kampioenschap!

Vijf redenen om uw sales uit te besteden

Vijf redenen om uw sales uit te besteden 1803 1200 PBC Group

U twijfelt over sales uitbesteden? Veel bedrijven zien zich gesteld voor de vraag hoe om te gaan met de behoefte aan extra sales slagkracht. Omzetvergroting, een groter marktaandeel, betere conversie van sales leads; genoeg reden om in te zetten op extra sales personeel. Sales outsourcing kan u helpen om snel uw doelen te bereiken, maar wanneer is dit nu de juiste oplossing?

  1. Uw bedrijf heeft behoefte aan extra commerciële slagkracht, maar u ziet op tegen het werkgeversrisico bij het inhuren van nieuwe mensen. Niet zo gek, want uit recent onderzoek blijkt dat 55% van alle sales professionals onder de maat presteert. Het kan dus gebeuren dat u iemand aanneemt die veel meer begeleiding nodig heeft dan verwacht. Deze medewerker levert dan geruime tijd nauwelijks een bijdrage aan de omzet. Of erger nog, u geeft iemand een jaarcontract en hij/zij komt totaal niet uit de verf. Door uw sales uit te besteden aan PBC Group bent u grotendeels verlost van deze risico’s. Het sales personeel krijgt intensieve begeleiding en draagt vrijwel direct bij aan een beter resultaat. Na een jaar kunt u desgewenst de professional in dienst nemen.
  • Stel u wilt met uw bedrijf in een nieuwe branche gaan opereren. Of u wilt nieuwe producten in de markt zetten. Voor uw interne organisatie kan dit een lastige opgave zijn. Uw sales personeel heeft de handen vol aan hun bestaande taken en u kunt niet één, twee, drie iemand vrijmaken. Sales outsourcing aan PBC Group betekent dat uw organisatie niet onder druk komt te staan, terwijl u toch vol kunt inzetten op het aanboren van een nieuwe markt.
  • Wilt u niet meer zelf de verkoop doen en uw bedrijf opschalen door verkopers in te huren? Dan krijgt u opeens te maken met zaken die u wellicht niet liggen, zoals het aansturen van een verkoopteam terwijl u uw tijd liever besteedt aan ondernemen. Door uw sales uit te besteden aan PBC Group kunt u zich volledig op het ondernemen concentreren. Aansturing en begeleiding van de sales professionals laat u aan ons over.
  • Voor een buitenlands bedrijf dat in Nederland zaken wil gaan doen zonder eigen vestiging, kan het arbeidsrechtelijk erg complex zijn om sales personeel in te huren. Door sales outsourcing bij PBC Group omzeilt u dit probleem. Onze sales professionals werken exclusief voor u en als zogenaamde ‘white label’ medewerkers; de naam PBC staat nergens vermeld. Zo heeft u meteen voet aan de grond in Nederland en kunt u direct zaken doen.
  • Heeft uw bedrijf te kampen met een hoog verloop van sales professionals én kost het u moeite om de oorzaken aan te pakken? Het kan zijn dat uw aannamebeleid niet optimaal functioneert, of misschien is er gebrek aan tijd voor aansturing en begeleiding van de (veeleisende) sales krachten. Sales is nu eenmaal een beroep waarin mensen altijd onder druk staan. En uw concurrenten zijn altijd op zoek naar top sales personeel, dus als ze zich in uw bedrijf niet happy voelen… Door sales uitbesteding aan PBC Group heeft u de garantie dat deze problemen opgelost worden. Wij focussen op een zeer grondige selectieprocedure en permanente, intensieve begeleiding van de sales professionals. Daardoor voelen deze zich gesteund, begrepen en gewaardeerd en blijven langer optimaal presteren voor uw bedrijf.

U ziet, er zijn voldoende overwegingen om sales outsourcing een serieuze kans te geven. De specialisten van PBC Group gaan graag met u in gesprek om te kijken wat sales uitbesteding kan betekenen voor uw bedrijf.

De grootste clichés bij sales outsourcing

De grootste clichés bij sales outsourcing 1920 1080 PBC Group

Bedrijven die hun sales performance willen opkrikken, hebben soms moeite om dit te doen met hun in-house sales team. Tegelijkertijd zijn ze huiverig om met sales outsourcing te beginnen. Er doen nogal wat clichés de ronde over de risico’s van sales uitbesteden. Vaak is de oorzaak hiervan dat ondernemers de neiging hebben sales outsourcing af te rekenen op basis van hoe ze zelf naar hun bedrijf kijken. Maar sales uitbesteden biedt als het goed is juist een meerwaarde doordat de focus wat verschuift en de eigen medewerkers ontlast worden. In dit artikel nemen de experts van PBC Group de bestaande clichés onder de loep.

1. Een sales outsourcing partner heeft geen verstand van onze business; hij kan dus onze sales mensen niet goed aansturen en coachen.

Niemand heeft beter verstand van de business dan de ondernemer zelf. Die is dus ook de aangewezen persoon om die kennis over te brengen. Maar het trainen, coachen en vanuit zijn eigen kracht laten handelen van een sales professional is een vak apart. De expertise en de tijd om dat goed te doen is doorgaans niet voorhanden binnen het bedrijf. Sales outsourcing aan PBC Group betekent dat de sales professional een kickstart krijgt door ondersteuning vanuit zowel de ondernemer als de externe partner.

2. Sales uitbesteden is erg duur, we kunnen beter een leidinggevende tijd laten vrijmaken.

Iemand binnen de eigen organisatie vrijmaken voor het opkrikken van de sales heeft financieel en organisatorisch een grote impact. Daarbij is het nog maar de vraag of diegene de gewenste capaciteiten heeft; leiding geven vraagt heel andere vaardigheden dan sales. Ook is het in de praktijk vaak erg lastig om een leidinggevende geheel vrij te maken, waardoor deze opeens heel verschillende ballen in de lucht moet houden. Hij zal geneigd zijn prioriteiten te stellen en die hoeven niet per sé bij sales te liggen. Door sales outsourcing haal je daarentegen expertise in huis die 100% gefocust is op begeleiding en het bereiken van de gestelde doelen.

3. Sales outsourcing is onnodig, we investeren in onze mensen door ze regelmatig naar een training te sturen.

De praktijk wijst uit dat cursisten 3/4 van de kennis die ze opdoen tijdens een training, binnen een week vergeten als ze deze niet direct toepassen in de praktijk. Bij sales uitbesteden aan PBC Group daarentegen, wordt de sales professional on the job gecoacht als vervolg op een van de trainingen die hij recent bij ons heeft gevolgd. Het resultaat is dat hij zich de materie eigen maakt en met succes kan toepassen in de dagelijkse praktijk van zijn werk voor jouw onderneming.

4. Wij zoeken geen standaard verkoper. Onze producten zijn te complex en bij de corporate organisatie zitten we met lange sales trajecten. Sales outsourcing is meer iets voor snelle verkoop of deur-tot-deur sales.

Bij goede sales outsourcing is het uitgangspunt niet het type sales, maar de sales professional. Elke professional, op welk niveau hij/zij ook opereert, kan nieuwe zaken leren en profiteren van goede begeleiding. Bij junioren focust onze coaching meer op verkooptechnieken, terwijl we voor de senior vooral als klankbord opereren voor het uitzetten van een strategische sales approach.

Meer weten wat sales outsourcing voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op

PBC Group en ConActive bundelen hun krachten

PBC Group en ConActive bundelen hun krachten 1920 600 PBC Group

Sales outsourcing bedrijf PBC Group en ConActive, een nieuw bedrijf dat de ambitie heeft om andere bedrijven te laten groeien, gaan samenwerken. De diensten van ConActive vormen een mooie aanvulling op de unieke formule voor sales outsourcing van PBC Group. Door de intensieve samenwerking met de klant en de doorlopende begeleiding van sales professionals biedt het bedrijven de gelegenheid om systematisch goede verkoopresultaten te behalen.

De samenwerking met ConActive betekent dat PBC Group haar klanten nu ook aanvullende diensten kan bieden als het gaat om het verder laten groeien van hun bedrijf. ConActive biedt specialisten en kennis op het gebied van funding, doorontwikkeling en investeren. Met haar brede expertise en grote netwerk kan ConActive startups en nieuwe bedrijven helpen hun ambities te realiseren. Het toekomstige ConAct platform verbindt de klant met de juiste professionals, kennis en service om vraagstukken van groei en continuïteit op te lossen.

Bekijk de diensten van ConActive

Het sales recruitment proces van PBC Group

Het sales recruitment proces van PBC Group 1920 600 PBC Group

Overweeg je om je sales recruitment uit te besteden aan een extern bureau? Dan kan het nuttig zijn om eens te kijken naar de manier waarop PBC Group dat aanpakt. Als doorgewinterde specialisten in sales hebben we alle expertise in huis om de beste kandidaat voor jou te vinden.

De reden om sales recruitment in handen van externen te geven, is meestal dat het vinden van goed sales personeel erg lastig is. Daar kampen niet alleen grote bedrijven, maar zeker ook MKB’ers mee. Maar uitbesteden doe je niet zomaar; je wilt er zeker van zijn dat een sales professional in jouw bedrijf past en succes heeft. Geen zorg, met de aanpak op maat van PBC Group garanderen wij dat je de sales topper kijgt die je verdient.

Zorgvuldig sales recruitment proces

PBC Group hanteert een beproefde aanpak om geschikte kandidaten te werven. Dat begint ermee dat we uitvoerig de tijd nemen om samen met jou een sales plan op te stellen. Wat is de markt waarin jouw bedrijf opereert? Wat wil je bereiken? Wat zijn je sales targets? Wat is de cultuur van je bedrijf? Op grond van deze analyse kunnen we vervolgens een profiel opstellen van de gewenste sales professional(s). Daarbij gaat het niet alleen om de expertise die deze moet hebben, maar ook om de persoonlijk kwaliteiten die maken dat hij/zij in jouw team past.

Vacature en werving sales professionals

Het met jou besproken profiel dient als basis voor het opstellen van een vacature. Bij sales recruitment maakt PBC Group, naast de gebruikelijke kanalen zoals websites, sociale media en vacature sites, ook gebruik van haar uitgebreide netwerk. Wij beschikken over een groot bestand aan ervaren kandidaten. Ook werken we samen met diverse Hogescholen en ROC’s voor het vinden van jonge sales potentials.

Aan de hand van een eigen selectie uit ons bekende kandidaten en ingezonden CV’s plannen wij gesprekken. Het eerste gesprek is op persoonlijk niveau en behandelt het CV. Wij maken daarbij gebruik van geavanceerde technieken zoals de MindSonar methode, die de denkwijze van de kandidaten analyseert. In een 2e gesprek moeten de sales professionals een presentatie geven of een rollenspel doen.

Met deze uitvoerig geteste sales recruitment aanpak zijn we in staat om een voorselectie te maken van één of meer geschikte kandidaten. Wij garanderen dat degenen die we selecteren, beschikken over alle benodigde capaciteiten.

Presentatie sales professionals

De laatste stap in het sales recruitment proces is dat we de kandidaten aan jou voorstellen. Aan jou om de sales topper te kiezen die het beste bij jouw bedrijf past. Overigens helpen we je ook ná de selectie door een grondige begeleiding van je nieuwe sales mensen, zodat je optimaal profijt van ze hebt. Meer weten over onze succesvolle aanpak? Neem contact met ons op.

Aerzen video

Aerzen video 1920 738 PBC Group

Inhuur sales recruitment bureau: de voordelen

Inhuur sales recruitment bureau: de voordelen 1920 998 PBC Group

Het vinden van goed sales personeel is een lastig en tijdrovend karwei. De markt voor sales toppers is krap en ondernemingen vechten om de beste sales professionals binnen te halen. Is dit voor een groot bedrijf met een eigen HR-afdeling al lastig, voor MKB-bedrijven kan het een serieus probleem zijn. Vandaar dat het handig kan zijn om de werving van sales mensen uit te besteden aan een sales recruitment bureau zoals PBC Group.

Sales recruitment: efficiënt werven van goede sales professionals

Je wilt als bedrijf niet zomaar een sales persoon, je wilt een professional die jouw markt kent en die snel en continu zorgt voor meer leads en een hogere omzet. Het sales recruitment bureau PBC Group beschikt over diepgaande marktkennis en weet waar de beste sales professionals zitten. Dat kan binnen ons eigen bureau zijn, maar ook bij bedrijven elders in het land.

Op grond van een scherpe analyse van jouw wensen en bedrijfskarakteristieken, gaan wij op zoek naar veelbelovende kandidaten. Aan de hand van gesprekken met onze trainer en manager, plus een test, maken wij een voorselectie. Zo stellen wij jou alleen die kandidaten voor die wij geschikt achten voor jouw bedrijf.

Sales recrutering: focus op de juiste kandidaat

Als extern bureau kan PBC Group zich volledig focussen op het vinden van de juiste kandidaat. Wij worden niet afgeleid door business verantwoordelijkheden of andere dringende interne zaken die ons afleiden. Zo kunnen wij snel de goede kandidaten vinden en voorstellen.

Standaard recruitment vs. expert sales recruitment met bureau

Bij PBC Group gebruiken wij diverse beproefde technieken om de beste sales kandidaten te vinden. Bijvoorbeeld de geavanceerd MindSonar methode, waarmee we een analyse maken van de denkwijze van de kandidaten. Ook hanteren wij het ‘4 ogen’ principe bij alle selectieprocedures, dat wil zeggen dat elke kandidaat door ten minste twee van onze professionals wordt gescreend.

Als sales recruitment bureau werken wij samen met diverse Hogescholen en ROC’s. Dat betekent dat wij over een groot netwerk beschikken en veelbelovende sales potentials al bij de poort selecteren.

De unieke aanpak van PBC Group voor sales recruiting

Huur je PBC Group in als sales recruitment bureau, dan krijg je niet alleen de beste sales professionals. Je profiteert ook van onze unieke aanpak voor doorlopende training en begeleiding van de sales mensen. Daarmee voorkom je verloop en kun je deze gewilde sales toppers binnen je bedrijf houden. En beschik je over personeel dat de nieuwste kennis en sales technieken in de vingers heeft. Tel uit je winst!

Meer weten over onze unieke aanpak? Neem contact met ons op.

Acquisitie uitbesteden, goed idee?

Acquisitie uitbesteden, goed idee? 1920 988 PBC Group

Acquisitie is een van de lastigste en meest tijdrovende aspecten van het ondernemen. Veel bedrijven worstelen met acquisitie en vooral met koude acquisitie. Reden waarom steeds meer ondernemingen dit uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven zoals PBC Group. Maar waar moet je eigenlijk op letten als je acquisitie wil uitbesteden en voor welke bedrijven is het interessant?

Voor wie is acquisitie uitbesteden interessant

Het besluit om je acquisitie uit te besteden, kan zowel interne als extern redenen hebben. Opereer je in een branche met een hoge concurrentiedruk, bijvoorbeeld goederenvervoer, bouw- en schoonmaakbedrijven? Dan moet je echt kunnen beschikken over de beste sales professionals. Ook als je bedrijf een bescheiden omvang (0-10 man/vrouw) heeft, kan uitbesteden handig zijn. Jij en je team kunnen zich dan concentreren op je core business.

Maar ook als je een groter bedrijf runt, waarbij je salesmanager niet overall meer tijd voor heeft. Dan is acquisitie uitbesteden een goede optie. Hetzelfde geldt voor internationale bedrijven die  zich nieuw in Nederland vestigen en nog niet bekend zijn met de ins en outs van de Nederlandse markt. Ook als je tijdelijk tekorten hebt in je sales capaciteit, kan uitbesteden voorkomen dat je omzet stagneert.

Waar stuur je op als je acquisitie uitbesteed

De uitbesteding van je acquisitie moet je goed voorbereiden, want het externe bedrijf dat dit voor je gaat doen, moet exact weten welke resultaten je verwacht. Een goede manier om te beginnen, is door Key Performance Indicators (KPI’s) op te stellen. Bijvoorbeeld: x aantal nieuwe leads per maand, x% groei van de omzet. Zo maak je je verwachtingen concreet en meetbaar.

Een groot voordeel van acquisitie uitbesteden is dat je kunt beschikken over ervaren sales professionals. Daarmee kun je rekenen op directe resultaten. Maak daarbij goede afspraken over kennisoverdracht; dan zullen je eigen werknemers uiteindelijk ook beter worden in acquisitie.

Permanente bijscholing in acquisitie technieken

Een voordeel van acquisitie uitbesteden aan PBC Group, is dat wij onze sales professionals grondig opleiden en continu bijscholen. Ze kennen dus de fijne kneepjes van het vak en beheersen altijd de laatste technieken. Met als resultaat een betere output voor jouw bedrijf.

Een goede reputatie is een must voor je bedrijf, en door acquisitie uit te besteden kun je je reputatie verbeteren. Nieuwe klanten zullen onder de indruk zijn van de professionaliteit en kwaliteit van je acquisitie en je serieuzer nemen als bedrijf.

Acquisitie door de sales professionals van PBC Group

Besteed je je acquisitie uit aan PBC Group, dan profiteer je van de expertise, kennis en proactiviteit van onze doorgewinterde sales toppers. Je kunt je salesteam direct uitbreiden en later zo nodig weer inkrimpen, net zoals het je uitkomt. En omdat we grondig de tijd nemen om jouw bedrijf te leren kennen, kun je altijd rekenen op een service op maat.

Meer weten? Bekijk onze werkwijze of neem contact met ons op

Privacy Verklaring

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze specifieke informatie via uw browser opgeslagen worden, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw Privacy-voorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en op de diensten die we bieden.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

 

Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en / of ga akkoord met ons gebruik van cookies.