Anticyclisch investeren in ontwikkeling loont

Anticyclisch investeren… het woord ‘crisis’ is oorspronkelijk afkomstig uit het Grieks en betekent zoiets als het moment van de waarheid. Voor veel ondernemers is het dat ook, letterlijk. De eerste bedrijfsmatige reflex als ergens het C-woord valt is bezuinigen. Een economische terugval is juist een uitstekend moment om te investeren in een slimme marketing techniek (Hyundai garandeert tijdens de coronacrisis een uitgestelde betalingstermijn van 6 maanden in het geval nieuwe eigenaren van een Hyundai hun baan verliezen) of in het eigen personeel: uiteindelijk in veel gevallen toch het grootste bedrijfskapitaal.

Signaal effect

Een werkgever die geld over heeft voor scholing en ontwikkeling van zijn personeel is niet alleen een goede en dus ook aantrekkelijke werkgever. Effectief opgeleid personeel zorgt voor een verhoogde motivatie en een grotere loyaliteit. Juist omdat er tijdens een crisis hogere eisen worden gesteld aan de effectiviteit van werknemers is het van belang om vaardigheden te blijven ontwikkelen. Niet onbelangrijk: juist na de crisis is er vraag naar goed opgeleide vakmensen. Helaas ligt de nadruk bij veel bedrijven bij tegenwind niet op ontwikkeling maar op een kortetermijnstrategie. Scholing is gericht op wat er over een jaar, twee jaar actueel wordt. Van investeren gaat ook een signaal effect uit. Een bedrijf etaleert dat het financieel gezond is. Ondernemingen die bijvoorbeeld blijven adverteren tijdens een economische terugval laten zien dat zij een langetermijnstrategie volgen. Anticyclisch investeren dus. 

Kort termijn

Uit een onderzoek van Prof. dr. Jansen blijkt dat in de eerste jaren van deze eeuw het ‘kortetermijndenken’ de beurs overheerste en daarmee ook de directiekamers van beursgenoteerde bedrijven. In die periode heeft driekwart van de bedrijven als reactie op de beursdalingen vooral gesneden in personeelskosten. Een schamel kwart investeerde juist. Saneren bleek een kortetermijneffect te hebben, de effecten van investeren hielden langer aan. 

Macro economie

Na de recessie van 2008 werd er in Nederland bezuinigd. Het herstel van de bouwsector duurde lang met als gevolg het huidige tekort aan woningen. De bestedingen van Nederlandse huishoudens gingen ook omlaag, meer dan in de ons omringende landen. Bij ons hield de crisis dan ook langer aan. Onze oosterburen investeerden juist tijdens de kredietcrisis fors in innovatie en kwam als Europees koploper uit de crisis.   

Zorg om mensen

Dat juist familiebedrijven het goed doen tijdens een economische crisis blijkt uit een interessante publicatie van universiteit Nyenrode. Juist die bedrijven hoeven zich niet mager te saneren om aandeelhouders tevreden te stellen. “Veeleer komt naar voren dat familiebedrijven gericht zijn op continuïteit en betrouwbaarheid naar alle betrokkenen, waaronder dus ook het personeel.”  Uit die studie blijkt dat bijna de helft van de directieleden van familiebedrijven in naargeestige tijden de continuïteit van arbeidsplaatsen als prioriteit ziet. Slechts een kwart van de directeuren van deze bedrijven geeft aan dat vernieuwingen en investeringen geen prioriteit hebben.   

Investeren in personeel

Snijden in het personeelsbestand bij economische tegenwind of niets doen zijn dus slechte opties. Sneller innoveren en leren dan de concurrentie biedt juist een concurrentievoordeel. Anticyclisch investeren: het bedrijfsmatig blijven ontwikkelen van kennis geeft juist in mindere tijden een langetermijneffect. Investeren in de verkoopafdeling is zo bezien een verstandige keuze.