Anticyclisch investeren in ontwikkeling loont

Anticyclisch investeren in ontwikkeling loont

Anticyclisch investeren… het woord ‘crisis’ is oorspronkelijk afkomstig uit het Grieks en betekent zoiets als het moment van de waarheid. Voor veel ondernemers is het dat ook, letterlijk. De eerste bedrijfsmatige reflex als ergens het C-woord valt is bezuinigen. Een economische terugval is juist een uitstekend moment om te investeren in een slimme marketing techniek […]